Leveransvillkor

Leveransvillkor Leverans sker fritt leverantörens (säljarens) lager. Order för samtidig leverans som överstiger 6.000 kr levereras fraktfritt köparen. Separata order för leverans understigande 6.000 kr kommer frakten bli debiteras. Transportrisk All transport sker på köparens risk. Om inte annat överenskommits ombesörjer leverantören transportförsäkring, varvid försäkringspremien debiteras köparen. Vid inträffad skada ska köparen omedelbart göra anmälan härom till försäkringsbolaget och i tillämpliga fall till transportören eller säljaren. Betalningsvillkor Faktura skall betalas netto inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen. Priser Vid prisändring gäller leveransdagens priser. På gällande priser tillkommer mervärdesskatt. Övrigt Rätt till ändring av konstruktion, dimensionering och beteckning förbehålles tillverkaren. Returer Returer utan säljarens godkännande kan tyvärr inte behandlas. För varje retur erfordras från oss returnummer. När säljaren godkänt fraktfritt returnerade felfria varor, krediteras köparen fakturabeloppet. Avdrag för hanteringskostnader med lägst 25% kan göras då inte säljaren är orsak till returen. Elretur Från 1 juli 2001 gäller en ny svensk lag om producentansvar. Förbrukade armaturer måste lämnas till en återvinningscentral. Detta kan ske utan kostnad för användaren vid inlämningstillfället. För att täcka kostnaden erläggs en miljöavgift på de flesta produkter.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.